Nasza oferta
Leasing

LEASING NIERUCHOMOŚCI

 

Leasing nieruchomości przeznaczony jest przede wszystkim dla średnich i dużych firm, których sytuacja finansowa, z uwagi na wartość oraz okres trwania umowy leasingu, nie może budzić wątpliwości co do zdolności do terminowego regulowania opłat leasingowych.

Oferta finansowa leasingu nieruchomości opracowywana jest indywidualnie, zgodnie z wymaganiami Klienta, stąd warunki finansowe transakcji, poziom zabezpieczeń a także poziom refinansowania określane są indywidualnie dla każdej transakcji.

 

Rodzaje nieruchomości będących najczęściej przedmiotem leasingu:

 

 • budynki biurowe i centra logistyczne
 • hale magazynowe
 •  hale i zakłady produkcyjne z wyposażeniem
 • centra komercyjne
 • obiekty handlowe, supermarkey, hipermarkety
 • hotele pensjonaty
 •  stacje benzynowe

 

Rodzaje leasingu:

 

 •  Leasing operacyjny
 •  Leasing finansowy
 •  Leasing zwrotny

 

Korzyści wynikające z leasingu nieruchomości obejmują:

 

 • uwolnienie środków zamrożonych - poprawa płynności firmy i efektywne wykorzystanie posiadanego majątku (leasing zwrotny)
 • finansowe długoterminowe, skutkujące równomiernym rozłożeniem obciążeń w czasie
 • finansowanie do 100% inwestycji
 • dostosowanie obciążeń finansowych (rat leasingowych ) do przewidywanej zyskowności firmy w poszczególnych okresach
 • optymalizacja korzyści podatkowych poprzez zaliczanie całości rat leasigowych w koszty uzyskania przychodu ( leasing operacyjny)
 • możliwość przyspieszenia amortyzacji poprzez zwiększenie stawki normatywnej (leasing finansowy)
 • tanie źródło finansowania
 • pewność stosunku prawnego, gwarantowana uregulowaniem umowy leasingu w kodeksie cywilnym, oraz ustawach podatkowych

 

 

43-400, Cieszyn
ul. Bobrecka 25
kontakt:
tel./fax: 033 444 51 50
kom. 0 504 169 393
adres e-mail:
biuro@nieruchomoscirynek.pl